רשימה או טבלה: T-S AS 168.174

רשימה או טבלה T-S AS 168.174

תיאור

Fragment of accounts in Judaeo-Arabic. On recto every line begins with "wa-ayḍan."