טקסט ספרותי: JRL SERIES B 3667

טקסט ספרותי JRL SERIES B 3667

תיאור

Maimonides autograph of the commentary on the Mishna (Kitāb al-Sirāj).