מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 308

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 308

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2023

תיאור

Receipt, of ground tax (ḥikr) for a flour mill owned by ʿAbd al-Qādir al-Sammāk in the Jewish neighborhood of Fusṭāṭ. The payee is ʿĀbid(?) Ḥamza(?) and the rent is 26 Kuruş for the year 1267.

JRL Gaster ar. 308 2 / 2 leaves, recto

2 / 2 leaves, recto

תיעתוק

Yusuf Umrethwala, unpublished editions (n.p., 2023).

ٌrecto

  1. وصلـــــــــــــــــــ
  2. من عابد(؟) حمزة(؟) حكر الطاحونة 
  3. بحارة اليهود تعلق وافق
  4. عبد القادر السماك
  5. وذالك عن ١٢٦٧ سنة
  6. ٢٧
  7. فقط لسبعة وعشرين قرش
  8. والاثم والختم حجة فيه

Margin

قبض الجرمة هذه الناظرة

תרגום

JRL Gaster ar. 308 1 / 2 leaves, recto

1 / 2 leaves, recto

JRL Gaster ar. 308 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 308: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0