רשימה או טבלה: T-S AS 215.311

רשימה או טבלה T-S AS 215.311

תיאור

Verso: Unidentified document in Arabic script, maybe some sort of formalized accounts. There are four distinct entries each beginning "wa-waṣala lahū." Reused on recto for piyyuṭ.