סוג לא ידוע: T-S AS 215.291

סוג לא ידוע T-S AS 215.291

תיאור

Possibly an extremely faded letter or document in Hebrew or Judaeo-Arabic. The name R. Natan appears in l. 3.