מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 142

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 142

תגים

תיאור

Fiscal document, with two holes. Needs examination.

JRL Gaster ar. 142 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 142 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 142: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0