סמי ספרותי: Bodl. MS heb. f 99/36

סמי ספרותי Bodl. MS heb. f 99/36

תיאור

One leaf of a literary text. On recto a colophon mentioning Eliah son of rabbi Obadiah ha-ger (the proselyte).

Bodl. MS heb. f 99/28 28 recto

28 recto

תיעתוק

Alexander Scheiber, Geniza Studies (in German) (Hildesheim: G. Olms, 1981).

תרגום

Bodl. MS heb. f 99/28 28 verso

28 verso

Bodl. MS heb. f 99/28 recto

recto

1. מה שנעשה על שם העבד

2. הצעיר קטן התלמדים

3. אליה ברבי עובדיה

4. הגיר חזק ונתחזק

5. וכותיב זה 

6. לי וזק

7. אמן נצח סלה וכן יהי רצון

תנאי היתר שימוש בתצלום