רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: HUC 1008

סמי ספרותי HUC 1008
  1. ציטוט
    Norman Golb, "The Scroll of Obadiah the proselyte‎" (in Hebrew), Studies in Geniza and Sephardi Heritage‎ (n.p., 1981).
    כולל digital edition