רשימה או טבלה: PER H 77

רשימה או טבלה PER H 77

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic on papyrus. Almost certainly not from the Geniza and older than the Geniza material.