רשימה או טבלה: T-S K25.156

רשימה או טבלה T-S K25.156

תיאור

Mercantile accounts in Judaeo-Arabic. Dating: 11th or 12th century. The hand is probably known (ʿArūs b. Yosef?).