רשימה או טבלה: T-S K11.48

רשימה או טבלה T-S K11.48

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic in a rudimentary hand, maybe of a syrup/sherbet maker (mentions violet, apple, quantities in ounces). Mentions names such as Ibn Mardūkh.