סמי ספרותי: T-S Misc.10.31

סמי ספרותי T-S Misc.10.31

תיאור

Amulet, maybe for Zayn b. Ḥiyya (v8).