מסמך שלטוני: T-S AS 150.2

מסמך שלטוני T-S AS 150.2

תגים

תיאור

Verso: Fragment of a petition in Arabic script. The beginnings of ~6 lines are preserved. Contains phrases such as: "wa-l-kashf ʿammā . . . al-sharīfa annahum lam yaktubū. . . fī [...] al-sūr(?) wa-lā ghayrih. . . li-ḥifḍ (=ḥifẓ) amwālihim wa-satrat ḥarīmihim. . . bihī al-ʿāda wa-starfaʿ al-[...]. . . al-Muhannad(?) b. al-Wāṣil(?) b.

T-S AS 150.2 1v

1v

תיעתוק

תרגום

T-S AS 150.2 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 150.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.