רשימה או טבלה: T-S AS 206.225

רשימה או טבלה T-S AS 206.225

תיאור

Wheat distribution list in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE). Dozens of names are mentioned, including some with illness and/or disabilities (e.g., al-mabtūn, אלמבתלאיה). Almost all are crossed out.