סמי ספרותי: Bodl. MS heb. e 98/54

סמי ספרותי Bodl. MS heb. e 98/54

תגים

תיאור

Megillat Miṣrayim, composed by Shemuel ha-Shelishi b. Hoshaʿna during the reign of the caliph al-Ḥākim in 1012 CE. Ed. Yahalom and Katsumata, The Yotserot of R. Samuel the Third, 2:1007f. See tag for related Geniza fragments.

Bodl. MS heb. e 98/54 54 recto

54 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 98/54 54 verso

54 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום