מסמך משפטי: Moss. III,82.2

מסמך משפטי Moss. III,82.2

תיאור

Legal document(s) or formulary.