מסמך שלטוני: T-S AS 185.278

מסמך שלטוני T-S AS 185.278

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2023

תיאור

Folio completely covered with willy nilly Arabic text written in a chancery hand, maybe writing exercises copied from other documents, including phrases from petitions (...yujaddid taqbīl al-arḍ wa-yasʾal istikhdāmah...) and reports (...mutawallī al-ḥarb... tawajjaha ilā...).