מסמך שלטוני: T-S AS 185.257

מסמך שלטוני T-S AS 185.257

תיאור

Receipt for the capitation tax of [...] b. Yūsuf in Fustat. Needs further examination.