רשימה או טבלה: L-G Ar. I.97

רשימה או טבלה L-G Ar. I.97

תגים

תיאור

Accounts, in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Sorted in three columns: ʿidda, arṭāl, thaman. Mentions different dates in the month of Shaʿbān of an unmentioned year.