מסמכים קשורים מסמך שלטוני: T-S Ar.11.35

מסמך שלטוני T-S Ar.11.35