מסמך שלטוני: T-S Ar.34.26

מסמך שלטוני T-S Ar.34.26

תיאור

Official-looking account. Needs examination.