רשימה או טבלה: T-S AS 183.74

רשימה או טבלה T-S AS 183.74

תיאור

Small fragment of an account. Ayyubid-era? Mentions Jamāl al-Dawla and [...] b. Yūḥannā.