רשימה או טבלה: T-S AS 183.160

רשימה או טבלה T-S AS 183.160

תיאור

Accounts both in Arabic and Hebrew script. Late.