מסמך משפטי: T-S AS 183.187

מסמך משפטי T-S AS 183.187

תיאור

Fragment of a legal document, probably. Shaky hand.