רשימה או טבלה: T-S AS 183.236

רשימה או טבלה T-S AS 183.236

תיאור

Accounts in Arabic script. Two sections are headed 'ḥānūt.'