רשימה או טבלה: T-S AS 183.211

רשימה או טבלה T-S AS 183.211

תיאור

Accounts, mentioning names such as ʿAlwān(?) al-Badawī, Abū Isḥāq, and al-Ḥājj ʿĪsā. Needs further examination.