מסמך משפטי: T-S AS 146.305

מסמך משפטי T-S AS 146.305

תיאור

Minute fragment of an Abū Zikrī Kohen cheque from Nisan.