מסמך משפטי: T-S AS 146.269

מסמך משפטי T-S AS 146.269

תיאור

Small fragment of a legal document or letter concerning a legal issue. In the hand of Efrayim b. Shemarya. Mentions anklets (khalākhil) and an oath.