רשומה קשורה ל-מכתב: p. Heid. Hebr. 23

מכתב p. Heid. Hebr. 23
  1. ציטוט
    Werner Diem, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (in German).
    למהדורה, תרגום ראה