מסמך שלטוני: T-S AS 159.169

מסמך שלטוני T-S AS 159.169

תגים

תיאור

Verso: Fatimid state document preserving part of one line, including the word يستخرج.