רשימה או טבלה: T-S AS 169.99

רשימה או טבלה T-S AS 169.99

תיאור

Bifolio of accounts in Judaeo-Arabic in a rudimentary hand.