רשימה או טבלה: T-S 8J29.12

רשימה או טבלה T-S 8J29.12

תגים

תיאור

Fragmentary list of sums received and final expenditures, including a Passover gift. Hand of Yefet b. David.

T-S 8J29.12 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] ותמן. . . .
 2. ] חמר ואביץ ו. . . . ואמא
 3. ]סבעה עשר דר ו צורה
 4. ] קבצת מן אבו יוסף מבלג
 5. . ] ן. . ונצף ורבע עאץ אלקרץ
 6. . ] א אללה ענה ופא מא כאן
 7. ] תלתה דנאניר והבהא מן
 8. . ]ותלתה דר ופא לראס אלכל
 9. . ] ארבעה עשר דר תמן
 10. . . . ] פראך דרהמין תמן כמסה
 11. . . . ]כאלרובע כמסה דר אכת רי
 12. . . . ]בעה דר גיר תולת גיר בן
 13. . . . ] .כמסה דר הבה אלפסח
 14. . . . . ] קייה תמן חיצר איאהו . .
 15. . . . . ] גה אלחבר פי בעץ אלמ. .ח
 16. . . . ] וביתהא תוראב פאן
 17. . . . . . . ] . . . . פי אלפסח תמן

תרגום

T-S 8J29.12 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J29.12: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.