רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J29.11

מכתב T-S 8J29.11
 1. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  למהדורה ראה
  • #268
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition