רשימה או טבלה: T-S AS 169.199

רשימה או טבלה T-S AS 169.199

תיאור

Business accounts in Judaeo-Arabic, mentioning quantities of different kinds of sugar, mastic, pepper, and raisins, among other things.