מסמך משפטי: T-S 8J29.1

מסמך משפטי T-S 8J29.1

תגים

תיאור

Fragment of a court record containing testimony about a negotiation between Abū l-Faḍl b. Abū l-Majd and Abū l-Barakāt b. al-Dayyān (a.k.a. Shelomo b. Eliyyahu). Mentions cursing, perhaps agreeing not to curse someone (פי אללענה...). Dating: early 13th century. In the top margin are a few words in Arabic script referring to Abū ʿAlī b. Dāʾūd and 100 dinars(?). On verso there are sundry other jottings in Judaeo-Arabic and Arabic script, including a calendrical list, phrases from letters, and lists of items like potash (ushnān) and lemon with Greek/Coptic numerals.

T-S 8J29.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. נחן] אלשהוד אלואצעין כטוטנא אכר הדא אלמסטור
  2. . . . ] ביאנה פיה אן ראינא אלשיך אלרשיד אבו אלפצל בן
  3. ] אבו אלמגד אללוי הוד הלוים נע ואבו אלברכאת בן אלדיין
  4. . . . . . . . . . . . . ] הדיין המופלא סט יתפאוצאן עלי אלבחר
  5. . . . . . . . . . . . . ] . . אלשיך אבו אלפצל וקאל לאבו אלברכאת
  6. . . . . . . . . . . . . ] . אבו אלברכאת פי אללענה בל אנה קאל
  7. . . . . . . . . . . . . ]ד חקי מנך באלשרע פלמא טלב
  8. . . . . . . . . . . . . ] הדה אלשהאדה אתבתנאהא וסלמנאהא
  9. . . . . . . . . . . . . ] כאן דלך פי יום אלתלחה

תרגום

T-S 8J29.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J29.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.