מסמך שלטוני: Moss. IXa,2.14

מסמך שלטוני Moss. IXa,2.14

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2023

תיאור

Fragment from a bifolio with various official-looking entries in Arabic script, maybe fiscal or communal. Several items are people's names: Yūsuf [...], Faḍāʾil [...]. Needs examination.