רשימה או טבלה: Moss. X,105

רשימה או טבלה Moss. X,105

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Late.