רשימה או טבלה: Moss. X,108.1

רשימה או טבלה Moss. X,108.1

תיאור

Small fragment of accounts in Arabic script. On recto there is a seliḥa.