מסמך שלטוני: Moss. IX,175

מסמך שלטוני Moss. IX,175

תגים

תיאור

State document, extremely fragmentary. Only "al-Ajall" is readable.