רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J28.5

מכתב T-S 8J28.5
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Miriam Frenkel, "קהילת יהודי חלב בתקופת הגניזה‎" (in Hebrew) (PhD diss., n.p., 1990).
  למהדורה, תרגום ראה
  • pp. 181–88
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition