מסמך שלטוני: T-S AS 183.45

מסמך שלטוני T-S AS 183.45

תיאור

Small fragment from a piece of official correspondence: wa-qad sayyara ilayhimā min al-[...]....