רשימה או טבלה: T-S AS 181.248

רשימה או טבלה T-S AS 181.248

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic, late.