מסמך שלטוני: T-S AS 181.198

מסמך שלטוני T-S AS 181.198

תיאור

Capitation tax receipt. For Abū l-Riḍā(?) b. [...]. Dated: 590 AH (or 569?). Needs examination.