מסמך שלטוני: T-S AS 181.173

מסמך שלטוני T-S AS 181.173

תיאור

Tax receipt. Beginning 'tadhkira bism...' For Abū l-Ḥasan b. [...]. There is a different (earlier) document on recto. Needs examination.