מסמך שלטוני: T-S AS 181.172

מסמך שלטוני T-S AS 181.172

תיאור

Capitation tax receipt. Beginning "tadhkira bism..." Needs examination.