מסמך משפטי: T-S AS 181.289

מסמך משפטי T-S AS 181.289

תיאור

Fragment of a legal document in Arabic script. Involves Abū l-Surūr Yūsuf.