רשימה או טבלה: T-S AS 180.101

רשימה או טבלה T-S AS 180.101

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic ("qāʾima mubāraka..."). Dated: Muḥarram 957 AH = 1550 CE. Mentions the term jāmakiyya.