מסמך שלטוני: T-S AS 176.438

מסמך שלטוני T-S AS 176.438

תיאור

Small, official-looking receipt. Beginning 'afrada....' For ʿImrān b. [...].