רשימה או טבלה: T-S AS 177.185

רשימה או טבלה T-S AS 177.185

תיאור

Accounts in both Arabic script and Judaeo-Arabic. Damaged. Dating: likely late Mamluk or Ottoman-era.