רשימה או טבלה: T-S AS 177.172

רשימה או טבלה T-S AS 177.172

תיאור

Bifolio of accounts.